♥ + 1

Dit is wat we doen


IoT

Binnen het project IoT zetten we data van onze E-bikes om in gegevens die relevant zijn voor de consumenten, de productverbetering of de marketing. Natuurlijk altijd volgens GDPR-wetgeving.

Wie heeft de bal?

Bijzondere inzet of goede prestaties van medewerkers worden gezien en krijgen de bal!

Accentry App

Accentry, het B2B systeem waar ruim 22.000 dealers hun Accell producten en services in bestellen, is ook beschikbaar via een app.

Information Security Policy

De Information Security Policy bevat de norm voor IT-security binnen Accell. Met een bewustwordingscampagne worden medewerkers geïnformeerd over de zaken die zij kunnen doen om hier hun steentje aan bij te dragen.

Healthy snack

Gezonde tussendoortjes liggen binnen Accell IT dagelijks voor het grijpen.

Autostore

Met de invoering van Autostore heeft Accell een van de eerste volledig geautomatiseerde magazijnen in Nederland.

DevOps

In Azure zijn we de nieuwe Cloud infrastructuur aan het neerzetten.

Monitoring

We monitoren onze omgeving en ons netwerk 24/7, zodat we proactief beheer kunnen plegen en incidenten snel oplossen.

ERP stand-up

Met korte stand-ups informeert het ERP team elkaar dagelijks over de stand van zaken en issues.

Mulesoft

Met Mulesoft bouwen we een integratieplatform om de koppelingen naar externe applicaties op een toekomstbestendige manier vorm te geven.

Focus op goed gebruik van onze IT

We optimaliseren het gebruik van onze IT-systemen door de gebruikers trainingen en handleidingen aan te bieden, zo veel mogelijk toegespitst op hun dagelijkse praktijk.