♥ + 1

Architecture, Project- en Vendormanagement


Architecture, Project- en Vendormanagement zorgt voor de implementatie van grote IT wijzigingen binnen Accell Group. Met als doel IT die de businessprocessen optimaal ondersteunt en een goede samenhang tussen de verschillende applicaties in het IT-landschap.
Nadat een IT behoefte door de Accell bedrijven of andere IT afdelingen is geïdentificeerd, vindt hier de doorvertaling plaats naar de oplossing en een implementatieplan. Dit gebeurt altijd in samenwerking met de opdrachtgever en de overige IT afdelingen, die de IT in beheer nemen na de implementatie.

De afdeling bestaat uit 3 teams waar in totaal zo'n 15 mensen werken

Teams

Architecture

Het Architecten team van Accell IT is verantwoordelijk voor het totaaloverzicht van het IT landschap. Ze toetsen nieuwe IT aan de afgesproken principes om zo te bewerkstellingen dat het totale landschap zo goed mogelijk met elkaar samenwerkt en dat veranderingen gerealiseerd kunnen worden met een beheerst effect op andere componenten in het IT-landschap. Om dit op een goede manier te kunnen doen realiseren ze een overzicht van het gewenste AIT-landschap en de routes hier naar toe, formuleren ze principes waaraan nieuwe IT-componenten moeten voldoen, zijn ze betrokken bij projecten die impact hebben op de Architectuur en zijn ze betrokken bij de selectie van nieuwe bedrijfskritische applicaties. De Architectuur van Accell IT is onder andere gebaseerd op de principes Cloud, SAAS en standaardisatie in plaats van maatwerk.

De Group-brede vervanging van het ERP-systeem is een mooie puzzel voor de Architectuur.

Architecture
Projectmanagement

De projectmanagers van Accell IT realiseren grote IT-wijzigingen binnen Accell Group op een gecontroleerde en transparante manier. Dit kan gaan om de vervanging van software of hardware of het implementeren van nieuwe IT-componenten, om bedrijfsprocessen te verbeteren. Door de diversiteit in projecten komen de projectmanagers in aanraking met bijna alle verschillende bedrijfsonderdelen van Accell Group. Van de fabrieksprocessen tot aan de financiele systemen en de IT die de fietsendealers in hun shop hebben staan. Projecten worden doorgaans uitgevoerd voor en in samenwerking met de verschillende Accell organisaties wereldwijd. Binnen de afdeling projectmanagement wordt zowel volgens de PRINCE2 methode gewerkt als dat er steeds meer agile projectmanagement plaatsvindt. Project Management Ondersteuning faciliteert en bewaakt de processen en deliverables.

Door de implementatie van Autostore in het magazijn in Apeldoorn, waren we één van de eersten in Nederland met een volledig geautomatiseerd magazijn.

Projectmanagement
Vendormanagement

Vendormanagement is verantwoordelijk voor een goed contractbeheer binnen Accell IT. Dit wordt gerealiseerd door: beheer van het actuele overzicht van contracten en de acties die hierop ondernomen moeten worden, het opstellen van gestandaardiseerde contractvoorwaarden voor Accell IT, het verbeteren van de contractvoorwaarden bij het onderhandelen en het realiseren van sjablonen voor terugkerende contracttypen.

Dit is wat we doen

Autostore

Met de invoering van Autostore heeft Accell een van de eerste volledig geautomatiseerde magazijnen in Nederland.