♥ + 1

Information Management


Information Management brengt de behoeften en wensen van de gebruikers van onze IT systemen in kaart. Door te inventariseren, te interpreteren en de wens te vertalen in IT diensten, zorgt de afdeling dat de dienstverlening van Accell IT aansluit bij dat wat er leeft in Accell Group. Naast de wens van de individuele gebruikers houdt Information Management ook steeds de Accell Group strategie in het vizier en denkt in standaardiseren van nieuwe innovatieve oplossingen. We dragen hierdoor zorg voor optimale synergie.

Teams

Functional Application Management

Het team Functional Application Management is aanspreekpunt voor Accell collega's wereldwijd met vragen en wensen over IT systemen en processen. Ze zijn de brug tussen eindgebruiker en IT-leverancier binnen of buiten Accell IT. Daarnaast test het team nieuw ontwikkelde software of functionaliteit op basis van de specificaties die samen met de gebruikers binnen Accell Group zijn ontwikkeld. Ook zorgen zij er voor dat nieuwe software in gebruik genomen wordt, en dat alle proceswijzigingen en stappen die hiervoor nodig zijn bekend zijn. Natuurlijk gezamenlijk met de contactpersoon binnen Accell.

Door het factureringsproces te digitaliseren en dit wereldwijd uit te zetten besparen we op jaarbasis veel werkuren en ruim honderdduizend euro aan portokosten.

Functional Application Management
Business Consultants

De Business Consultants van Accell IT fungeren als Haarlemmer olie voor de IT binnen Accell Group. Door regelmatig op bezoek te gaan bij de verschillende Accell organisaties weten ze wat er speelt zowel op gebied van IT als in de businessprocessen. Met deze kennis creëert Accell IT de best mogelijke IT-oplossingen om processen te verbeteren en kosten te besparen. De Business Consultants stimuleren het delen van kennis tussen de verschillende Accell organisaties, door daar waar ze kansen zien de IT bij meerdere organisaties in te zetten en gezamenlijk tot de beste oplossing te komen.

Ondersteunen in het stroomlijnen van de processen wereldwijd, levert nu efficientievoordeel op en zorgt dat grote IT wijzigingen in de toekomst makkelijker ingevoerd kunnen worden.

Business Consultants
Trainers

De trainers hebben als doel om alle gebruikers zo goed mogelijk te laten werken met de verschillende IT-systemen die Accell IT levert. Door gebruikers wegwijs te maken met de mogelijkheden, via een training, een webinar of een handleiding, wordt het systeem waardevoller en efficienter. De trainingen varieren van Office tot aan het nieuwe ERP-systeem en alles ertussen in.

Het directe contact met de eindgebruikers wereldwijd en de mogelijkheid om echt iets toe te voegen in de manier waarop wordt gewerkt, is wat trainen zo leuk maakt.

Trainers

Dit is wat we doen

Focus op goed gebruik van onze IT

We optimaliseren het gebruik van onze IT-systemen door de gebruikers trainingen en handleidingen aan te bieden, zo veel mogelijk toegespitst op hun dagelijkse praktijk.