♥ + 1

Operations


Afdeling Operations levert IT diensten en ondersteuning zodat Accell medewerkers hun werk goed en in een beveiligde omgeving kunnen doen. Het netwerk, de werkplekken, de systemen, de mobiele telefonie, IT Security maatregelen en de Servicedesk, die de eerstelijns support levert aan alle medewerkers van Accell Group wereldwijd. Alle processen die hier aan ten grondslag liggen worden continu geƫvalueerd en geoptimaliseerd door Service Management.

Operations bevat 4 teams waar circa 25 medewerkers werkzaam zijn.

Teams

Workspace

Team Workspace is verantwoordelijk voor alle IT gerelateerde apparatuur binnen Accell Group. Hier wordt de apparatuur aangeschaft, onderhouden en naar de medewerkers uitgeleverd. in overleg met met de Accell organisaties wordt bepaald wat de standaard is die nodig is voor de medewerkers, om hier vervolgens goed op in te spelen. Het gaat hierbij om gebruikersapparatuur zoals computers, laptops en telefoons inclusief accesoires, maar ook om alles wat nodig is in vergaderruimtes en mobiele telefoonabonnementen.

Infra

Team infra beheert alle back-end systemen en het netwerk van Accell. Alle applicaties en IT-systemen die binnen Accell Group worden gebruikt, worden hier beheert en draaiende gehouden. De afdeling verzorgt de daadwerklijke uitrol van systemen en updates naar de gebruikers, in opdracht van een project of IT-afdeling. Het team is bezig de on-premise omgeving naar de Cloud te brengen, systemen te centraliseren en agile te gaan werken. Bij het team ligt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van onze nieuwe Cloud omgeving.

Met een goede basis infrastructuur, zorgen we ervoor dat het IT landschap goed kan functioneren.

Infra
IT Security

IT biedt veel kansen, maar het moet wel goed worden beveiligd om de bedrijfseigendommen van Accell en de reputatie en de privacy van onze medewerkers en klanten te beschermen. Zijn we beschermd tegen hackers? Hebben we back-ups in geval van brand? Zijn alle werknemers zich bewust van hun verantwoordelijkheid om informatie te beveiligen? Voldoen we aan alle wet- en regelgeving? IT-security schrijft de richtlijnen voor heel Accell Group als het gaat om IT-security en begeleidt en controleert Accell op het naleven hiervan. Ook monitort het team de IT-systemen en de aanvalspogingen hierop van buitenaf.

Servicedesk

De Servicedesk van Accell IT is het startpunt waar Accell medewerkers al hun IT-gerelateerde vragen kunnen stellen en problemen kunnen doorgeven. Daar waar mogelijk helpen de medewerkers van de servicedesk de collega's direct, anders wordt het probleem doorgegeven aan één van de andere afdelingen binnen Accell IT. De servicedesk is bereikbaar via het servicedesk-portaal en via de telefoon, voor de Accell bedrijven wereldwijd.

Het helpen van collega's wereldwijd levert regelmatig onverwachte en interessante vragen op.

Servicedesk

Dit is wat we doen

Monitoring

We monitoren onze omgeving en ons netwerk 24/7, zodat we proactief beheer kunnen plegen en incidenten snel oplossen.

DevOps

In Azure zijn we de nieuwe Cloud infrastructuur aan het neerzetten.